Προϊόντα μας


C-x

Δίσπαστο μπράτσο για μόνιτορ TFT

 

Μπράτσο για μόνιτορ TFT με βαση στήριξης ISO κατάληλο για ολα τα μόνιτορ και όλα τα οδοτιατρικά μηχανήματα.

 

Μεταλικό με δύο αρθρώσεις