Προϊόντα μας


C-x

Μπράτσο για στήριξη μόνιτορ TFT

Μπράτσο για μόνιτορ TFT με βαση στήριξης ISO κατάληλο για ολα τα μόνιτορ και όλα τα οδοτιατρικά μηχανήματα.

 

Μεταλικό με μία άρθρωση