Προϊόντα μας


C-x

Πολύσπαστη βάση για μόνιτορ TFT

 Μπράτσο για μόνιτορ TFT με βαση στήριξης ISO κατάληλο για ολα τα μόνιτορ και όλα τα οδοτιατρικά μηχανήματα.

 Πλαστικό  με πολλές αρθρώσεις